ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ειδήσεις


Τροποποίηση του περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας των Εκτελούντων Κινητές Δραστηριότητες Οδικών Μεταφορών Νόμου


Ο περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας των Εκτελούντων Κινητές Δραστηριότητες Οδικών Μεταφορών Νόμος (Ν. 47(Ι)/2005), έχει τροποποιηθεί με τον περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας των Εκτελούντων Κινητές Δραστηριότητες Οδικών Μεταφορών (Τροποποιητικό) Νόμο του 2009 (Ν. 21(Ι)/2009) ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 20/3/2009.

Η κυριότερη πρόνοια της εν λόγω τροποποίησης αφορά τον ορισμό της νυχτερινής περιόδου, με βάση την οποία η περίοδος μεταξύ 00.00 και 04.00 καθορίζεται ως νυχτερινή περίοδος και κάθε εργασία που θα εκτελείται κατά τη περίοδο αυτή (ανεξάρτητα από τη διάρκεια της) θα θεωρείται ως νυχτερινή εργασία.
 
Επισυνάπταται αντίγραφο του τροποποιητικού Νόμου.
_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων