ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ειδήσεις


Διάταγμα Κατώτατου Μισθού με Ισχύ από 1η Απριλίου 2012


Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ανακοινώνει ότι έχει εκδοθεί το περί Κατωτάτων Μισθών (Πωλητές, Γραφείς, Νοσηλευτικοί Βοηθοί, Βοηθοί Παιδοκόμοι, Βοηθοί Βρεφοκόμοι, Σχολικοί Βοηθοί, Φρουροί, Φροντιστές και Καθαριστές) Διάταγμα του 2012 (Κ.Δ.Π 180/2012).

Με βάση το Διάταγμα, ο κατώτατος μισθός πρόσληψης ανέρχεται στα €870 ευρώ. Ο κατώτατος μισθός για τους εργαζόμενους οι οποίοι την 01.04.2012 είχαν πέραν των 6 μηνών υπηρεσία ή μετά από συνεχή υπηρεσία 6 μηνών στον ίδιο εργοδότη, ανέρχεται στα €924 ευρώ.

Ο κατώτατος ωριαίος μισθός που καταβάλλεται σε φρουρό ο οποίος εργοδοτείται στην Κύπρο είναι €4,90 ευρώ, ενώ μετά από έξι μήνες υπηρεσία αυξάνεται σε €5,20 ευρώ.

Ο κατώτατος ωριαίος μισθός που καταβάλλεται σε καθαριστή ο οποίος εργοδοτείται στην Κύπρο ανέρχεται σε €4,55 ευρώ, ενώ μετά από έξι μήνες υπηρεσία αυξάνεται σε €4,84 ευρώ.

Τέλος, σημειώνεται ότι το Διάταγμα έχει αναδρομική ισχύ από 01.04.2012 και το πλήρες κείμενό του μπορείτε να το βρείτε πιο κάτω.


24/05/2012_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων