Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ειδήσεις


Νέα Διατάγματα (τροποποιητικά) για τον καθορισμό της τουριστικής περιόδου, των τουριστικών περιοχών/ζωνών, των ωραρίων λειτουργίας και των αργιών των καταστημάτων που εμπίπτουν σε αυτές

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Τουριστικά Διατάγματα (Τροποποιητικά) 2013.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 898,62Kb)