ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ειδήσεις


Ωράριο καταστημάτων Χριστουγεννιάτικης περιόδου


Αρ. Φακ. 9.40.33/VIIΙ


Οι περί Βοηθών Καταστημάτων Νόμοι
(Κεφ. 185 και τροποποιητικοί Νόμοι του 1979 μέχρι 2003)


Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι, με βάση τη Νομοθεσία περί Βοηθών Καταστημάτων (Κεφ. 185 και τροποιητικοί Νόμοι του 1979 μέχρι 2003), από την 12η Δεκεμβρίου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2005, θα είναι σε ισχύ οι ώρες κλεισίματος των καταστημάτων της Χριστουγεννιάτικης περιόδου, ως ακολούθως:

- Δευτέρα μέχρι Κυριακή: μέχρι τις 8 μ.μ.
- 24/12 και 31/12: μέχρι τις 7 μ.μ.
- 25/12 και 26/12: κλειστά

Επειδή λόγω του ότι κάποια καταστήματα έχουν ήδη ξεκινήσει να διοργανώνουν Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις με παράλληλη διεξαγωγή λιανικών πωλήσεων, τονίζεται ότι οι εκδηλώσεις αυτές πρέπει να γίνονται εντός των ωραρίων λειτουργίας των καταστημάτων που προνοούνται από την οικεία Νομοθεσία.

Το Υπουργείο προειδοποιεί ότι όλες οι τυχόν παραβιάσεις οποιονδήποτε διατάξεων της Νομοθεσίας θα διώκονται ποινικά και για αυτό το σκοπό έχει ενημερωθεί σχετικά και η Αστυνομία. Τέλος, επισημαίνεται ότι η οικεία νομοθεσία προβλέπει χρηματικές ποινές μέχρι £2.000 ή / και ποινές φυλάκισης μέχρι και 12 μήνες.
18 Νοεμβρίου 2005
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων