Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ειδήσεις


Αργίες Καταστημάτων


Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπενθυμίζει τους καταστηματάρχες και τους καταναλωτές ότι με βάση το άρθρο 23 των περί της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμων του 2006 και 2007, όλα τα γενικά καταστήματα τηρούν υποχρεωτικά ως αργίες την 1η, 2η και 6η Ιανουαρίου.

Από την πιο πάνω υποχρέωση εξαιρούνται μόνο συγκεκριμένα ειδικά καταστήματα όπως είναι για παράδειγμα τα περίπτερα, τα αρτοποιεία, τα ζαχαροπλαστεία, τα ανθοπωλεία, οι κάβες και τα καταστήματα ενοικίασης ταινιών.

Σε περίπτωση μη τήρησης των πιο πάνω αργιών από οποιοδήποτε καταστηματάρχη, το Υπουργείο θα είναι αναγκασμένο να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα από τη Νομοθεσία μέτρα εναντίον των παραβατών.

27.12.2007
22803100

Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον

Ηλεκτρονική Αίτηση Μεσολάβησης

CyprusFlightPass

Όροι Απασχόλησης Αποσπασμένων Εργαζόμενων - Posted Workers Working Conditions

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με»

Eurofound

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

eProqurement

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΣ)