Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ειδήσεις


Συμμετοχή του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων στη Διεθνή Έκθεση


Κατά τη διάρκεια της φετινής Διεθνούς Έκθεσης το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων θα εκπροσωπείται στο περίπτερο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Περίπτερο 4 (425/6 - 431/2). Στο περίπτερο του Τμήματος θα διατίθεται ενημερωτικό υλικό, ενώ θα στελεχώνεται από Λειτουργό του Τμήματος, ο/η οποίος/α θα μπορεί να απαντά σε οποιαδήποτε ερωτήματα του κοινού.

Η Διεθνής Έκθεση θα είναι ανοικτή για το κοινό από τις 20 -29 Μαϊου 2005.
22803100

Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον

Ηλεκτρονική Αίτηση Μεσολάβησης

CyprusFlightPass

Όροι Απασχόλησης Αποσπασμένων Εργαζόμενων - Posted Workers Working Conditions

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με»

Eurofound

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

eProqurement

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΣ)