Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ειδήσεις


Πρόσκληση Επιχειρήσεων για Πιστοποίηση - Παράταση Υποβολής Αιτήσεων: 29.05.2020

Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον –

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Πιστοποίησης

Ενόψει των εξελίξεων σχετικά με την εξάπλωση του κορωνοϊού (COVID-19), και στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων για αντιμετώπιση της κατάστασης, το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων με σκοπό τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων για πιστοποίηση επιχειρήσεων και οργανισμών, ανακοινώνει ότι η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων για πιστοποίηση από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης, παρατείνεται μέχρι τις 29 Μαΐου 2020.
22803100

Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον

Ηλεκτρονική Αίτηση Μεσολάβησης

Όροι Απασχόλησης Αποσπασμένων Εργαζόμενων - Posted Workers Working Conditions

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

Καταγγελίες

Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με»

Eurofound

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

About Cyprus

Κάν'το Ηλεκτρονικά

eProqurement

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΣ)