Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Κατώτατος μισθός πωλητή: €870
Εισφορά εργοδότη στο Κεντρικό Ταμείο Αδειών: €870 * 8% = €69,60
Εισφορά εργοδοτούμενου στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων: €870 + €69,60 = €939,60 * 8,3% = €77,99
Εισφορά εργοδοτούμενου στο ΓΕΣΥ: €870 + €69,60 = €939,60 * 2,65% = €24,90
Καθαρός μισθός εργοδοτούμενου: €870 – (€77,99 + €24,90) = €767,11

Επισημαίνεται ότι οι εισφορές στο Κεντρικό Ταμείο Αδειών επιβαρύνουν τον εργοδότη και δεν πρέπει να αφαιρούνται από τον ακαθάριστο κατώτατο μισθό που καθορίζει το εκάστοτε περί Κατώτατων Μισθών Διάταγμα.