ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ειδήσεις


Καταδίκες παραβατών της εργασιακής Νομοθεσίας (1/1 μέχρι 31/8/2007)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μεταξύ άλλων, έχει την ευθύνη για τον έλεγχο της εφαρμογής της εργασιακής νομοθεσίας που εμπίπτει στις αρμοδιότητες του. Στο πλαίσιο αυτό, την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2007, διενήργησε 2591 επιθεωρήσεις κατά κύριο λόγο σε καταστήματα, κέντρα αναψυχής και ξενοδοχεία. Στη βάση των πιο πάνω, έχει προωθήσει την ποινική δίωξη εργοδοτών που δεν συμμορφώνονταν με την νομοθεσία παρά τις κατ’ επανάληψη υποδείξεις των Επιθεωρητών του Τμήματος.

Σ’ ότι αφορά τον Νόμο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους, οι παραβιάσεις αφορούσαν κυρίως τη μη τήρηση του ωραρίου λειτουργίας, την πώληση προϊόντων που δεν επιτρέπεται να διατίθενται από τα ειδικά καταστήματα και τη μη ανάρτηση των καταλόγων/ πινάκων σχετικά με τους όρους απασχόλησης των υπαλλήλων. Συγκεκριμένα καταδικάστηκαν η Π&K Ιορδάνους Λτδ (Κατάστημα "P&K Round About Kiosk", Πάφος) σε συνολική χρηματική ποινή £1220, η Κ&Α Centro Kiosk Ltd (Κατάστημα "Centro Kiosk", Πάφος) σε συνολική χρηματική ποινή £360, η P&G Time Out Pavillion Ltd (Κατάστημα "Time Out Kiosk", Πάφος) σε συνολική χρηματική ποινή £360, η Orthodoxou Skevi’s Bazaar Ltd (Κατάστημα "Skevi’s Bazaar", Λεμεσός) σε συνολική χρηματική ποινή £150, η Hawaii Mini Market Ltd (Κατάστημα "Hawaii Mini Market", Λεμεσός) σε συνολική χρηματική ποινή £270, η Oceanic Supermarket Ltd (Κατάστημα "Oceanic Supermarket", Λεμεσός) σε συνολική χρηματική ποινή £360, η Superexta Limited (Κατάστημα "Keo Mini Market", Λεμεσός) σε συνολική χρηματική ποινή £400, ο Προκόπης Ρωτής (Κατάστημα "Mini Market Προκόπης Ρωτής", Λεμεσός) σε συνολική χρηματική ποινή £180, ο Πανίκκος Σενέκης (Κατάστημα "Mini Market 11", Λαρνάκα) σε συνολική χρηματική ποινή £300, η A&G Mini Market Ltd (Κατάστημα "A&G Mini Market", Λάρνακα) σε συνολική χρηματική ποινή £180 και η GPC Unimarket Store Ltd (Κατάστημα "Κεντρικό 101", Λευκωσία) σε συνολική χρηματική ποινή £440.

Αναφορικά με τους ελέγχους για την εφαρμογή των Κανονισμών των Εργοδοτουμένων στα Ξενοδοχεία και των αντίστοιχων Κανονισμών για τους Εργοδοτούμενους στα Κέντρα Αναψυχής οι παραβιάσεις αφορούσαν κυρίως τη μη ανάρτηση των καταλόγων/ πινάκων σχετικά με τους όρους απασχόλησης των υπαλλήλων. Συγκεκριμένα έχουν καταδικασθεί η Curium Palace Hotel Ltd (Ξενοδοχείο "Curium Palace", Λεμεσός) σε συνολική χρηματική ποινή £60, η Blue Island Restaurant Ltd (Κέντρο αναψυχής "Blue Island Restaurant", Λεμεσός) σε συνολική χρηματική ποινή £300, η Chris & Panayiota Trading Co Ltd (Κέντρο αναψυχής "Old Vienna", Λεμεσός) σε συνολική χρηματική ποινή £120 και η Meridian Hotels Ltd (Ξενοδοχείο "Sun Garden Hotel", Αγία Νάπα) σε συνολική χρηματική ποινή £230.


ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

26 Νοεμβρίου 2007_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων