Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ειδήσεις


Διάταγμα Κατώτατου Μισθού με Ισχύ από 1η Απριλίου 2011


Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ανακοινώνει ότι έχει εκδοθεί το περί Κατωτάτων Μισθών (Πωλητές, Γραφείς, Νοσηλευτικοί Βοηθοί, Βοηθοί Παιδοκόμοι, Βοηθοί Βρεφοκόμοι, Σχολικοί Βοηθοί, Φρουροί, Φροντιστές και Καθαριστές) Διάταγμα του 2011 (Κ.Δ.Π 172/2011).

Με βάση το Διάταγμα, ο κατώτατος μισθός πρόσληψης ανέρχεται στα €855 ευρώ. Ο κατώτατος μισθός για τους εργαζόμενους οι οποίοι την 01.04.2011 είχαν πέραν των 6 μηνών υπηρεσία ή μετά από συνεχή υπηρεσία 6 μηνών στον ίδιο εργοδότη, ανέρχεται στα €909 ευρώ.

Ο κατώτατος ωριαίος μισθός που καταβάλλεται σε φρουρό ο οποίος εργοδοτείται στην Κύπρο είναι €4,81 ευρώ, ενώ μετά από έξι μήνες υπηρεσία αυξάνεται σε €5,12 ευρώ .

Ο κατώτατος ωριαίος μισθός που καταβάλλεται σε καθαριστή ο οποίος εργοδοτείται στην Κύπρο ανέρχεται σε €4,48 ευρώ, ενώ μετά από έξι μήνες υπηρεσία αυξάνεται σε €4,76 ευρώ.

Τέλος, σημειώνεται ότι το Διάταγμα έχει αναδρομική ισχύ από 01.04.2011 και το πλήρες κείμενό του μπορείτε να το βρείτε πιο κάτω.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Minimum Wage 2011.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 125,45Kb)