Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων- 1. Υπάρχει κατώτατος μισθός για τους/τις οικιακούς/ές εργαζόμενους/νες από τρίτες χώρες και αν ναι ποιος είναι;
- 2. Πόση ετήσια άδεια δικαιούνται οι οικιακοί/ές εργαζόμενοι/νες τον χρόνο;
- 3. Ποιος πληρώνει το εισιτήριο του/της οικιακού/ής εργαζόμενου/νης για την άφιξη και την αναχώρηση στην και από την Κύπρο;
- 4. Αν ένας/μια οικιακός/ή εργαζόμενος/η επιθυμεί να μεταβεί στην χώρα του/της κατά τη διάρκεια της άδειας, είναι υπόχρεος ο εργοδότης να υποστεί τα έξοδα των εισιτηρίων;
- 5. Ποια είναι η διαδικασία υποβολής παραπόνων εργαζομένων από Τρίτες Χώρες;
- 6. Ποια η διαδικασία υποβολής παραπόνων εργοδοτουμένων από Τρίτες Χώρες/αιτητών πολιτικού ασύλου/αλλοδαπών φοιτητών;
- 7. Ποια η διαδικασία υποβολής παραπόνων αναγνωρισμένων προσφύγων/αιτητών ασύλου με καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας;
- 8. Σε περίπτωση που ένας/μια οικιακός/ή εργαζόμενος/νη εγκατέλειψε το χώρο εργασίας του/της και εκκρεμεί εργατική διαφορά στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, πότε μπορεί να αποδεσμευθεί η εγγυητική που κατέβαλε ο εργοδότης;
- 9. Επιτρέπεται να εργάζονται στην Κύπρο οι αλλοδαποί φοιτητές;