ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ειδήσεις


Παρουσιάσεις Εργατικής Νομοθεσίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση


Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, στο πλαίσιο ενημέρωσης των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας σε σχέση με την εργατική νομοθεσία και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, έχει διοργανώσει, στις 13, 14 και 29 Ιανουαρίου 2009, παρουσιάσεις σε τελειόφοιτους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα Λύκεια/Τεχνικές Σχολές τις οποίες επισκέφτηκαν Λειτουργοί του Τμήματος μας, ήταν η Α΄ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας, η Τεχνική Σχολή Μακάριος Γ΄ και το Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄. Στόχος είναι, τόσο του Τμήματος, όσο και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού είναι να πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις που να καλύψουν όλες τις επαρχίες.

Στις εν λόγω παρουσιάσεις έχουν καλυφθεί θέματα που αφορούν τη γραπτή ενημέρωση του εργοδοτούμενου για τους βασικούς όρους απασχόλησης, τον κατώτατο μισθό, την προστασία των μισθών, την ετήσια άδεια με απολαβές, τη γονική άδεια, την προστασία της μητρότητας, τον τερματισμό απασχόλησης και γενικά θέματα που αφορούν την άδεια ασθενείας, το τιμαριθμικό επίδομα και τον 13ο μισθό.




_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων