Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ειδήσεις


Παρουσιάσεις Εργατικής Νομοθεσίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση


Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, στο πλαίσιο ενημέρωσης των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας σε σχέση με την εργατική νομοθεσία και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, έχει διοργανώσει, στις 13, 14 και 29 Ιανουαρίου 2009, παρουσιάσεις σε τελειόφοιτους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα Λύκεια/Τεχνικές Σχολές τις οποίες επισκέφτηκαν Λειτουργοί του Τμήματος μας, ήταν η Α΄ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας, η Τεχνική Σχολή Μακάριος Γ΄ και το Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄. Στόχος είναι, τόσο του Τμήματος, όσο και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού είναι να πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις που να καλύψουν όλες τις επαρχίες.

Στις εν λόγω παρουσιάσεις έχουν καλυφθεί θέματα που αφορούν τη γραπτή ενημέρωση του εργοδοτούμενου για τους βασικούς όρους απασχόλησης, τον κατώτατο μισθό, την προστασία των μισθών, την ετήσια άδεια με απολαβές, τη γονική άδεια, την προστασία της μητρότητας, τον τερματισμό απασχόλησης και γενικά θέματα που αφορούν την άδεια ασθενείας, το τιμαριθμικό επίδομα και τον 13ο μισθό.

22803100

Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον

Ηλεκτρονική Αίτηση Μεσολάβησης

Πίνακας Ετήσιας Μεταβολής Δείκτη Τιμών Καταναλωτή

Όροι Απασχόλησης Αποσπασμένων Εργαζόμενων - Posted Workers Working Conditions

CyprusFlightPass

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με»

Eurofound

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

eProqurement

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΣ)