ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ειδήσεις


Ωράριο Χριστουγέννων από 07/12/2005


Τ.Ε.Σ. 19/01

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ΠΕΡΙ ΒΟΗΘΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ
(ΚΕΦ. 185 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 69 ΤΟΥ 1979, 41 ΤΟΥ 1990, 150 ΤΟΥ 1990,
19(Ι) ΤΟΥ 1998, 75(Ι) ΤΟΥ 2001, 93(Ι) ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ 35(Ι) ΤΟΥ 2003)


1. ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι οι έπαρχοι έχουν εξασκήσει τις εξουσίες που τους παρέχονται από τη Νομοθεσία περί Βοηθών Καταστημάτων (Κεφ. 185 και τροποιητικοί Νόμοι του 1979 μέχρι 2003) και κατά την Τετάρτη, το Σάββατο και την Κυριακή 7, 10 και 11 Δεκεμβρίου 2005, τα καταστήματα όλων των επαρχιών μπορούν να παραμείνουν ανοικτά μέχρι τις 8 μ.μ.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι από την 12η Δεκεμβρίου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2005, θα είναι σε ισχύ οι ώρες κλεισίματος των καταστημάτων της Χριστουγεννιάτικης περιόδου, ως ακολούθως:

- Δευτέρα μέχρι Κυριακή: μέχρι τις 8 μ.μ.
- 24/12 και 31/12: μέχρι τις 7 μ.μ.
- 25/12 και 26/12: κλειστά


2. ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσής υπενθυμίζει ότι με βάση την υφιστάμενη περί Βοηθών Καταστημάτων Νομοθεσία (Κεφ. 185 και τροποιητικοί Νόμοι του 1979 μέχρι 2003), το παρατεταμένο ωράριο καταστημάτων κατά τη Χριστουγεννιάτικη περίοδο δεν μπορεί να ερμηνευθεί αλλά και ούτε μπορεί να εφαρμοστεί κατά τέτοιο τρόπο που να επηρεάζονται ή να θίγονται τα δικαιώματα των υπαλλήλων καταστημάτων και οι υποχρεώσεις των εργοδοτών που προβλέπονται από ή δυνάμει του Νόμου αυτού ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου.

Συγκεκριμένα, τονίζεται ότι κατά την πιο πάνω περίοδο οι υπάλληλοι καταστημάτων μπορούν με τη συγκατάθεσή τους να εργαστούν πέραν των προβλεπόμενων από το Νόμο εβδομαδιαίων ωρών εργασίας (38 ώρες) αλλά η υπερωριακή απασχόληση τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2 ώρες ημερησίως με ανώτατο όριο 8 ώρες εβδομαδιαίως, με εξαίρεση την περίοδο από τις 15 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2005.

Όσο αφορά την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων καταστημάτων η Νομοθεσία προβλέπει υπερωριακή αμοιβή όχι μικρότερη της αναλογίας 1:2 για τις ημιαργίες και τις Κυριακές και 1:1,5 για τις υπόλοιπες ημέρες.


06.12.2005
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων