ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ειδήσεις


Νόμος για Ενημέρωση και Διαβούλευση


Ψηφίστηκε νέα εναρμονιστική νομοθεσία που εναρμονίζει την Κυπριακή νομοθεσία με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων