Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ειδήσεις


Νόμος για Ενημέρωση και Διαβούλευση


Ψηφίστηκε νέα εναρμονιστική νομοθεσία που εναρμονίζει την Κυπριακή νομοθεσία με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ο περί της Θέσπισης Γενικού Πλαισίου Ενημέρωσης και Διαβούλευσης των Εργοδοτουμένων Νόμος του 2005.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 152,71Kb)