Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Όχι. Σε περίπτωση που ο εργοδοτούμενος δεν δώσει την απαιτούμενη προειδοποίηση, ο εργοδότης δεν δικαιούται να αποκόψει οποιοδήποτε ποσό από τα δεδουλευμένα εκτός και αν υπάρχει γραπτή συμφωνία για κάτι τέτοιο.


Στην περίπτωση μη παροχής προειδοποίησης από τον εργαζόμενο, ο εργοδότης μπορεί να μελετήσει το ενδεχόμενο να προσφύγει στο Επαρχιακό Δικαστήριο για διεκδίκηση αποζημιώσεων από τον εργοδοτούμενο. Το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών στερείται τέτοιας δικαιοδοσίας. Βλ. Απόφαση Elias Marine Consultants Ltd Vs Sarah Khoury Daou (Πολιτική Έφεση 207/2011).