Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ειδήσεις


Μισθοί πρόσληψης με βάση τις συλλογικές συμβάσεις


Ο Πίνακας με τους μισθούς πρόσληψης έχει ετοιμαστεί από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων λαμβάνοντας υπόψη το τιμαριθμικό επίδομα όπως έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών με ισχύ από 01.01.2009, και το οποίο ανέρχεται στο 295,56% όπως και τις μισθολογικές αυξήσεις μέσω των κυριότερων συλλογικών συμβάσεων.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Πίνακας Μισθών Πρόσληψης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 334,53Kb)