ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ειδήσεις


Κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων του Νομοσχεδίου που ρυθμίζει τη Λειτουργία των Καταστημάτων και τους Όρους Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους


Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 15.11.2006, προχώρησε στις 16.11.2006 σε κατάθεση, στην Βουλή των Αντιπροσώπων, του Νομοσχεδίου που ρυθμίζει τη Λειτουργία των Καταστημάτων και τους Όρους Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους .

Όπως είναι γνωστό, με τη ψήφιση του Νομοσχεδίου θα αντικατασταθεί η σημερινή περί Βοηθών Καταστημάτων Νομοθεσία.

Το τελικό κείμενο του Νομοσχεδίου, το οποίο είναι αποτέλεσμα των μακροχρόνιων διαβουλεύσεων του Υπουργείου με τους κοινωνικούς εταίρους, φαίνεται στο αρχείο που επισυνάπτεται.


17.11.2006_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων