Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ειδήσεις


Κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων του Νομοσχεδίου που ρυθμίζει τη Λειτουργία των Καταστημάτων και τους Όρους Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους


Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 15.11.2006, προχώρησε στις 16.11.2006 σε κατάθεση, στην Βουλή των Αντιπροσώπων, του Νομοσχεδίου που ρυθμίζει τη Λειτουργία των Καταστημάτων και τους Όρους Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους .

Όπως είναι γνωστό, με τη ψήφιση του Νομοσχεδίου θα αντικατασταθεί η σημερινή περί Βοηθών Καταστημάτων Νομοθεσία.

Το τελικό κείμενο του Νομοσχεδίου, το οποίο είναι αποτέλεσμα των μακροχρόνιων διαβουλεύσεων του Υπουργείου με τους κοινωνικούς εταίρους, φαίνεται στο αρχείο που επισυνάπτεται.


17.11.2006
22803100

Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον

Ηλεκτρονική Αίτηση Μεσολάβησης

CyprusFlightPass

Όροι Απασχόλησης Αποσπασμένων Εργαζόμενων - Posted Workers Working Conditions

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με»

Eurofound

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

eProqurement

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΣ)