Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Γραφέας: είναι κάθε πρόσωπο που εκτελεί γραφειακή εργασία, η οποία περιλαμβάνει τη διεκπεραίωση αλληλογραφίας, ετοιμασία επιστολών, συγκέντρωση και παρουσίαση στοιχείων, καταρτισμό και έκδοση αποδείξεων πληρωμών, καταχωρήσεις σε βιβλία, συμπλήρωση εντύπων, γενικά καθήκοντα αρχείου και μητρώων και χειρισμό τηλεφώνου, τηλέτυπου, υπολογιστικών μηχανών και μηχανών καταγραφής εισπράξεων αλλά δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο ασκεί τέτοια καθήκοντα και το οποίο είναι ο/η σύζυγος ή ο γονέας ή το τέκνο του εργοδότη


Πωλητής/Πωλήτρια: είναι κάθε πρόσωπο που απασχολείται κυρίως για πώληση αγαθών ή αντικειμένων που βρίσκονται ή εκτίθενται σε κατάστημα λιανικής πώλησης, αλλά δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε υπάλληλο κέντρου αναψυχής ή πρόσωπο το οποίο ασκεί τέτοια καθήκοντα και το οποίο είναι ο/η σύζυγος ή ο γονέας ή το τέκνο του εργοδότη.

Νοσηλευτικός/ή βοηθός: είναι κάθε πρόσωπο που απασχολείται σε ιατρείο, οδοντιατρείο, κλινική ή άλλο ίδρυμα που παρέχει ιατρική ή νοσηλευτική φροντίδα και βοηθά τον ιατρό, οδοντίατρο ή προσοντούχο νοσοκόμο στην εκτέλεση των καθηκόντων του, αλλά δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο ασκεί τέτοια καθήκοντα και το οποίο είναι ο/η σύζυγος ή ο γονέας ή το τέκνο του εργοδότη.

Βοηθός παιδοκόμος, βοηθός βρεφοκόμος, σχολικός βοηθός: είναι κάθε πρόσωπο που φροντίζει μικρά παιδιά ή βρέφη ή βοηθά στη φροντίδα τους σε παιδοκομικό ή βρεφοκομικό σταθμό, ή νηπιαγωγείο αλλά δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο ασκεί τέτοια καθήκοντα και το οποίο είναι ο/η σύζυγος ή ο γονέας ή το τέκνο του εργοδότη.

Φροντιστής/Φροντίστρια: είναι κάθε πρόσωπο που ασχολείται με την καθαριότητα και την υγιεινή τόσο των χώρων όσο και των ασθενών των κλινικών, νοσοκομείων και γηροκομείων.

Φρουρός ασφαλείας: είναι κάθε πρόσωπο που ασχολείται με τη φύλαξη και τον έλεγχο χώρων, κτηρίων ή προσώπων.

Καθαριστής/Καθαρίστρια: είναι κάθε πρόσωπο που ασχολείται με την καθαριότητα των κτηριακών εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων.