ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ειδήσεις


Τιμαριθμικό Επίδομα 01.01.2009


Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με αρ. 1377 ημερ. 02.01.2009, το τιμαριθμικό επίδομα αυξάνεται ως ακολούθως:
  • Τιμαριθμικό Επίδομα: αυξάνεται σε 295.56% από 287.23% (ή σε 23.61% από 21.01% για τους κρατικούς υπαλλήλους).
  • Αύξηση Πραγματικών Μισθών: 2,15% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2008.

Αναλυτικά, η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών φαίνεται στο αρχείο που επισυνάπτεται._______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων