ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ειδήσεις


Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για 13ο Μισθό


Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχοντας υπόψη από τη μια το γεγονός ότι αριθμός εργοδοτών ζητεί να πληροφορηθεί κατά πόσο είναι νόμιμη ή όχι η μη καταβολή 13ου μισθού και από την άλλη ότι μεγάλος αριθμός εργαζομένων ζητεί την παρέμβαση του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου προς τους εργοδότες τους λόγω άρνησης καταβολής σ' αυτούς του 13ου μισθού, επιθυμεί να ανακοινώσει τα εξής:

Ο 13ος μισθός, όπου αυτός καταβάλλεται, στα πλαίσια συλλογικής σύμβασης ή προσωπικού συμβολαίου ή ως πρακτική της επιχείρησης, συνιστά μέρος του μισθού του εργαζόμενου και συνεπώς η μη καταβολή του ισοδυναμεί, σύμφωνα με τον περί Προστασίας των Μισθών Νόμο, (Νόμος αρ. 35(Ι)2007) με παράβαση των διατάξεων του.

Αυτό, πέραν των δικαιωμάτων που ο Νόμος παρέχει στον εργαζόμενο για διεκδίκηση αστικώς την καταβολή του, συνιστά και ποινικό αδίκημα και έχει ως συνέπεια την ποινική δίωξη του εργοδότη. Σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου, σε περίπτωση καταδίκης του εργοδότη, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης μέχρι 6 μήνες ή πρόστιμο μέχρι €15000 ή και οι δυο ποινές μαζί.

Επιπλέον, το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει στους εργαζόμενους τα οφειλόμενα σ΄ αυτούς ποσά που αντιστοιχούν στο 13ο μισθό.
4 Δεκεμβρίου 2013_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων