Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ειδήσεις


Τιμαριθμικό Επίδομα 01.07.2008


Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με αρ. 1363 ημερ. 01.07.2008, το τιμαριθμικό επίδομα αυξάνεται ως ακολούθως:
  • Τιμαριθμικό Επίδομα: αυξάνεται σε 287,23% από 278,60%
(ή σε 21.01% από 18.31% για τους κρατικούς υπαλλήλους).
  • Αύξηση Πραγματικών Μισθών: 2,28% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2008.

Αναλυτικά, η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών φαίνεται στο αρχείο που επισυνάπτεται.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Tiμαριθμικό Επίδομα, 1 Ιουλίου 2008.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1684,44Kb)