Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ειδήσεις


Τιμαριθμικό Επίδομα


Επισυνάπτεται σχετική Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών με ημερ. 04.01.2019.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat COLA.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 991,64Kb)