Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ειδήσεις


Τιμαριθμικό Επίδομα (01/07/2006)


Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών ημερ. 04.07.2006, το τιμαριθμικό επίδομα καθώς και οι μισθοί αυξάνονται ως ακολούθως:
  • Τιμαριθμικό Επίδομα: αυξάνεται σε 262,78% από 259,65%
  • Αύξηση Πραγματικών Μισθών: 0,87% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2006.

Αναλυτικά, η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών φαίνεται στο αρχείο που επισυνάπτεται.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Τιμαριθμικό Επίδομα 2.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 406,08Kb)