ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Συλλογικές Συμβάσεις - Ηλεκτρονικό Αρχείο


Συλλογική Σύμβαση μεταξύ του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.) αφ’ ενός και της Παγκύπριας Συντεχνίας Εργαζομένων στις Υπηρεσίες ΠΑ.Σ.Ε.Υ. - ΠΕΟ η οποία καθορίζει τους όρους απασχόλησης του προσωπικού 01.05.2012 - 31.12.2014

Πίσω


_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων