Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Συλλογικές Συμβάσεις - Ηλεκτρονικό Αρχείο


Συλλογική Σύμβαση μεταξύ του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.) αφ’ ενός και της Παγκύπριας Συντεχνίας Εργαζομένων στις Υπηρεσίες ΠΑ.Σ.Ε.Υ. - ΠΕΟ η οποία καθορίζει τους όρους απασχόλησης του προσωπικού 01.05.2012 - 31.12.2014
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Συλλογική Σύμβαση.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 276,54Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Παράρτημα Α - Σχέδιο Υπηρεσίας Γραμματέα - Διοικητικού Λειτουργού.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 256,96Kb)
22803100

Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον

Ηλεκτρονική Αίτηση Μεσολάβησης

Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

Όροι Απασχόλησης Αποσπασμένων Εργαζόμενων - Posted Workers Working Conditions

Πίνακας Ετήσιας Μεταβολής Δείκτη Τιμών Καταναλωτή

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)

CyprusFlightPass

Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με»

Eurofound

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

eProqurement

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΣ)