Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Συλλογικές Συμβάσεις - Ηλεκτρονικό Αρχείο


Συλλογική Σύμβαση μεταξύ του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.) αφ’ ενός και της Παγκύπριας Συντεχνίας Εργαζομένων στις Υπηρεσίες ΠΑ.Σ.Ε.Υ. - ΠΕΟ η οποία καθορίζει τους όρους απασχόλησης του προσωπικού 01.05.2012 - 31.12.2014
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Συλλογική Σύμβαση.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 276,54Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Παράρτημα Α - Σχέδιο Υπηρεσίας Γραμματέα - Διοικητικού Λειτουργού.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 256,96Kb)
22803100

Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον

Ηλεκτρονική Αίτηση Μεσολάβησης

CyprusFlightPass

Όροι Απασχόλησης Αποσπασμένων Εργαζόμενων - Posted Workers Working Conditions

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με»

Eurofound

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

eProqurement

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΣ)