Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ειδήσεις


Τιμαριθμικό Επίδομα 01.07.2010


Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με αρ. 1411, ημερομηνίας 01.07.2010, το τιμαριθμικό επίδομα αυξάνεται ως ακολούθως:

Τιμαριθμικό Επίδομα: αυξάνεται σε 298.96% από 295.56%
Αύξηση Πραγματικών Μισθών: 0,86% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2010.


Αναλυτικά, η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών φαίνεται στο αρχείο που επισυνάπτεται.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 01-07-10.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 416,42Kb)