ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ειδήσεις


Τροποποιητικοί Νόμοι για τις Εξουσιές και τα Καθήκοντα Επιθεωρητών


Ενημερώθηκε η σελίδα "Νομοθεσία" (Νόμοι/Κανονισμοί/Διατάγματα), με την συμπερίληψη ενωποιημένων νομοθεσιών που τροποποίηθηκαν πρόσφατα, ώστε να καθοριστούν οι εξουσίες και τα καθήκοντα επιθεωρητών για την εφαρμογή των Νόμων. Οι νομοθεσίες που τροποποιήθηκαν είναι οι ακόλουθες:

1. Ο περί Ενημέρωσης του Εργοδοτούμενου από τον Εργοδότη για τους Όρους που Διέπουν τη Σύμβαση ή τη Σχέση Εργασίας του,

2. Ο περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης),

3. Ο περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης),

4. Ο περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας

και

5. Ο περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας του Ιπτάμενου Προσωπικού της Πολιτικής Αεροπορίας._______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων