Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ειδήσεις


Τροποποιητικοί Νόμοι για τις Εξουσιές και τα Καθήκοντα Επιθεωρητών


Ενημερώθηκε η σελίδα "Νομοθεσία" (Νόμοι/Κανονισμοί/Διατάγματα), με την συμπερίληψη ενωποιημένων νομοθεσιών που τροποποίηθηκαν πρόσφατα, ώστε να καθοριστούν οι εξουσίες και τα καθήκοντα επιθεωρητών για την εφαρμογή των Νόμων. Οι νομοθεσίες που τροποποιήθηκαν είναι οι ακόλουθες:

1. Ο περί Ενημέρωσης του Εργοδοτούμενου από τον Εργοδότη για τους Όρους που Διέπουν τη Σύμβαση ή τη Σχέση Εργασίας του,

2. Ο περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης),

3. Ο περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης),

4. Ο περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας

και

5. Ο περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας του Ιπτάμενου Προσωπικού της Πολιτικής Αεροπορίας.
13ος μισθός

Δράσεις για Μείωση του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 2010 - 2015

Ηλεκτρονική Αίτηση Μεσολάβησης

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

Καταγγελίες

Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με»

Eurofound

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

About Cyprus

Κάν'το Ηλεκτρονικά

eProqurement

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου