Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Συλλογικές Συμβάσεις - Ηλεκτρονικό Αρχείο


Συλλογική Σύμβαση μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Στεγών Ευγηρίας (Π.Σ.Ι.Σ.Ε.) αφ’ ενός και της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κύπρου ΣΕΚ και της Συντεχνίας Εργατοϋπαλλήλων Βιομηχανίας Τύπου, Τυπογραφείων και Γενικών Υπηρεσιών Κύπρου - ΠΕΟ, που αφορά τους όρους εργασίας και μισθοδοσίας των μελών των Συντεχνιών που εργοδοτούνται στις Στέγες Ηλικιωμένων 01.01.2012 - 31.12.2014
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 6.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 6805,4Kb)
22803100

Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον

Ηλεκτρονική Αίτηση Μεσολάβησης

CyprusFlightPass

Όροι Απασχόλησης Αποσπασμένων Εργαζόμενων - Posted Workers Working Conditions

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με»

Eurofound

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

eProqurement

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΣ)