Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ειδήσεις


Κατώτατοι Μισθοί στα Ξενοδοχεία


Από την 01.01.2020, τέθηκε σε ισχύ το περί Κατωτάτων Μισθών στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία Διάταγμα του 2020 (Κ.Δ.Π. 6/2020). Με βάση το Διάταγμα οι κατώτατοι μισθοί ανά επαγγελματική κατηγορία διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Α/Α
Επαγγελματική Κατηγορία
Μηνιαίος Μισθός
Ωριαίος Μισθός
1
Πόρτερ/Υπάλληλος βαλιτσών με υπηρεσία μέχρι 6 μηνών
870
5,28
2
Πόρτερ/Υπάλληλος βαλιτσών με υπηρεσία πέραν 6 μηνών
935
5,68
3
Βοηθός υπάλληλος υποδοχής με υπηρεσία μέχρι 3 μηνών
870
5,28
4
Γκρουμ/Υπάλληλος υποδοχής
935
5,68
5
Υπάλληλος υποδοχής Β
1070
6,50
6
Βοηθός τραπεζοκόμος μπαρ με υπηρεσία μέχρι 6 μηνών
900
5,47
7
Βοηθός τραπεζοκόμος μπαρ με υπηρεσία πέραν 6 μηνών
1040
6,32
8
Υπάλληλος μίνιμπαρ
1070
6,50
9
Βοηθός Τραπεζοκόμος με υπηρεσία μέχρι 6 μηνών
900
5,47
10
Βοηθός Τραπεζοκόμος με υπηρεσία πέραν 6 μηνών
1040
6,32
11
Μαθητευόμενος κουζίνας με υπηρεσία μέχρι 6 μηνών
900
5,47
12
Μαθητευόμενος κουζίνας με υπηρεσία πέραν 6 μηνών
1040
6,32
13
Μαθητευόμενος ζαχαροπλαστικής με υπηρεσία μέχρι 6 μήνες
900
5,47
14
Μαθητευόμενος ζαχαροπλαστικής με υπηρεσία πέραν 6 μηνών
1040
6,32
15
Καμαριέρα/ης με υπηρεσία μέχρι 3 μήνες
920
5,59
16
Καμαριέρα/ης με υπηρεσία πέραν των 3 μηνών
970
5,89
17
Καθαρίστρια/ης
970
5,89
18
Υπάλληλος πλυντηρίου
960
5,83
19
Υπάλληλος πισίνας
960
5,83

Το πλήρες κείμενο του Διατάγματος μπορείτε να το βρείτε εδώ

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/All/23E4707C6ABEBEC3C22584EE00376347/$file/14.pdf?OpenElement

22803100

Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον

Ηλεκτρονική Αίτηση Μεσολάβησης

CyprusFlightPass

Όροι Απασχόλησης Αποσπασμένων Εργαζόμενων - Posted Workers Working Conditions

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με»

Eurofound

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

eProqurement

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΣ)