Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Στην περίπτωση προειδοποίησης τερματισμού απασχόλησης από τον εργοδότη, ο εργοδοτούμενος οφείλει να εργαστεί την περίοδο αυτή. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της προειδοποίησης ο εργοδοτούμενος επιθυμεί να αποχωρήσει μπορεί να το κάνει χωρίς να δώσει προειδοποίηση. Σε τέτοια περίπτωση ο εργοδοτούμενος χάνει τα δικαιώματα του για το υπόλοιπο της προειδοποίησης.


Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον εργοδοτούμενο του να μην εργαστεί κατά τη διάρκεια της προειδοποίησης, οφείλει όμως σε αυτή την περίπτωση να του πληρώσει όλη την περίοδο προειδοποίησης του.

Σημειώνεται ότι για την προαναφερθείσα περίοδο όπου εργοδοτούμενος πληρώνεται την προειδοποίηση αλλά δεν την εργάζεται, δεν δικαιούται οποιαδήποτε ωφελήματα περιλαμβανομένου 13ου ή και 14ου μισθού. Σχετική απόφαση Δικαστηρίου Μαρίας Χριστοφή και A&P (Andreou &Paraskevaides) Enterprises Ltd Αρ. Υποθ. 619/05-626/05 ημερ 15/09/2006.