Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ειδήσεις


Υπογραφή Συμφωνίας για την Ρύθμιση του Δικαιώματος Απεργίας στις Ουσιώδεις Υπηρεσίες


Μετά από πολλά χρόνια συζητήσεων, οι Κοινωνικοί Εταίροι, υπέγραψαν στις 16 Μαρτίου 2004 συμφωνία για την Διαδικασία Επίλυσης Εργατικών Διαφορών στις Ουσιώδεις Υπηρεσίες. Η Συμφωνία αποτελεί επέκταση του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και διασφαλίζει το δικαίωμα της απεργίας στις ουσιώδεις υπηρεσίες, διασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα ότι οι υπηρεσίες αυτές θα διαθέτουν το απαιτούμενο προσωπικό ώστε κατά την διάρκεια απεργίας να παρέχονται απρόσκοπτα οι υπηρεσίες που προσφέρουν προς το κοινό.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Συμφωνία για την Επίλυση Εργατικών Διαφορών σε Ουσιώδεις Υπηρεσίες.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 172,8Kb)