Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ειδήσεις


Τροποποίηση της περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νομοθεσίας


Στις 22 Ιουνίου έχει τεθεί σε ισχύ ο Τροποποιητικός Νόμος με αρ. 68(Ι) του 2007 και στις 29.06.2007 το αντίστοιχο Τροποποιητικό Διάταγμα με αρ. Κ.Δ.Π. 278/2007. Βάσει των τροποποιήσεων αυτών, γίνονται οι παρακάτω αλλαγές στην περί της Ρυθμίσης της Λειτουργίας των Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νομοθεσία:

(1) Καταστήματα πώλησης μηχανοκινήτων οχημάτων

Δημιουργείται η νέα κατηγορία του ειδικού καταστήματος πώλησης μηχανοκινήτων οχημάτων που λειτουργεί με βάση το ωράριο λειτουργίας των γενικών καταστημάτων. Εξαίρεση αποτελούν η Τετάρτη η οποία είναι κανονική εργάσιμη ημέρα και το Σάββατο κατά το οποίο τα καταστήματα υποχρεούνται να κλείνουν πριν τις 3:00 μ.μ. Όσον αφορά τα προϊόντα τους, αυτά είναι τα μηχανοκίνητα οχήματα και τα εξαρτήματα. Σημειώνεται ότι η τελευταία κατηγορία προιόντων μπορεί να διατίθεται μόνο από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή.

(2) Ψαραγορές

Δημιουργείται νέα κατηγορία ειδικού καταστήματος με την ονομασία ψαραγορά. Τα καταστήματα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να λειτουργούν με βάση το ωράριο λειτουργίας των γενικών καταστημάτων με μοναδική εξαίρεση την Κυριακή κατά την οποία μπορούν να ανοίγουν από τις 5:00 π.μ. μέχρι τις 3:00 μ.μ. Σ’ ότι αφορά τα είδη προς πώληση, στα καταστήματα αυτά επιτρέπεται να πωλούνται μόνο φρέσκα ψάρια, οστρακοειδή και μαλάκια.

(3) Πρακτορεία στοιχημάτων

Σχετικά με την υφιστάμενη κατηγορία των πρακτορειών στοιχημάτων, το ωράριο της επεκτείνεται μέχρι και τα μεσάνυχτα.

(4) Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του Νόμου των χωριών Κοκκινοτριμιθιά και Παλιομέτοχο.

Με βάση τον τροποποιητικό Νόμο, τα καταστήματα που είναι εντός των ορίων των Κοινοτικών Συμβουλίων της Κοκκινοτριμιθιάς και του Παλιομετόχου εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Νόμου που αφορά τη λειτουργία των καταστημάτων. Σ’ ότι αφορά τους όρους απασχόλησης των υπαλλήλων συνεχίζεται η εφαρμογή τους κανονικά.

17.07.2007


ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
22803100

Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον

Ηλεκτρονική Αίτηση Μεσολάβησης

CyprusFlightPass

Όροι Απασχόλησης Αποσπασμένων Εργαζόμενων - Posted Workers Working Conditions

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με»

Eurofound

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

eProqurement

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΣ)