Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων- 1. Ποιο είναι το ύψος του κατώτατου μισθού στη ξενοδοχειακή βιομηχανία;
- 2. Τι είναι το επαγγελματικό βιβλιάριο, πότε και από ποιόν εκδίδεται;
- 3. Πόσες ώρες εργάζεται εργοδοτούμενος σε ξενοδοχείο; Δικαιούται σε υπερωρίες;
- 4. Σε πόση ετήσια άδεια μετ΄ απολαβών δικαιούται εργοδοτούμενος σε ξενοδοχείο;
- 5. Υπάλληλος ξενοδοχείου δικαιούται σε ημεραργίες; Οφείλει να εργαστεί κατά την ημεραργία του και πως αποζημιώνεται;
- 6. Υπάλληλος σε ξενοδοχείο δικαιούται σε άδεια ασθενείας μετ’ απολαβών;
- 7. Πόση προειδοποίηση οφείλει να δώσει ο εργοδότης στον εργοδοτούμενο σε περίπτωση απόλυσης και πόση προειδοποίηση οφείλει να δώσει ο εργοδοτούμενος στον εργοδότη σε περίπτωση παραίτησης;
- 8. Υπάρχει Ταμείο Προνοίας και ποια είναι η συνεισφορά;
- 9. Δικαιούνται σε επί πληρωμή αργίες οι εργοδοτούμενοι σε ξενοδοχεία;
- 10. Εργοδοτούμενος στην ξενοδοχειακή βιομηχανία μπορεί να εργαστεί κατά την αργία; Αν ναι πως αποζημιώνεται η εργασία κατά την αργία;
- 11. Μπορεί η αργία να συντρέχει με εβδομαδιαία ημεραργία υπαλλήλου;