Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ειδήσεις


Χριστουγεννιάτικο Ωράριο Λειτουργίας Καταστημάτων και Όροι Απασχόλησης των Υπαλλήλων

Οι περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους, Νόμοι του 2006 και 2007
(Ν. 155(Ι)/2006 και 68(Ι)/2007)

Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι με βάση το Άρθρο 20, Παράγραφος (γ), των περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους, Νόμων του 2006 και 2007, κατά τη Χριστουγεννιάτικη περίοδο που αρχίζει την 1η Δεκεμβρίου και τερματίζεται την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών έναρξης και λήξης, κάθε γενικό κατάστημα μπορεί να εφαρμόζει το ακόλουθο ωράριο:


Δευτέρα με Κυριακή, από τις 5.00 π.μ. μέχρι τις 8.00 μ.μ
Παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς (24 και 31.12), από τις 5.00 π.μ. μέχρι τις 6.00 μ.μ
Χριστούγεννα και Επόμενη Χριστουγέννων (25 και 26.12), κλειστά

Από το πιο πάνω ωράριο λειτουργίας δεν επηρεάζονται οι όροι απασχόλησης των υπαλλήλων καταστημάτων, οι οποίοι παραμένουν οι ίδιοι όπως αυτοί προνοούνται από το Νόμο. Σ’ ότι αφορά το κανονικό ημερήσιο ωράριο εργασίας, αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8 ώρες, ενώ, το κανονικό εβδομαδιαίο ωράριο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 38 ώρες ανά εβδομάδα. Η υπερωριακή εργασία πέραν των πιο πάνω ωραρίων είναι επιτρεπτή με τη συναίνεση του εργαζόμενου, αλλά, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει στις 8 ώρες ανά εβδομάδα ή τις 2 ώρες ανά ημέρα. Έτσι, το μέγιστο ωράριο ανά ημέρα περιλαμβανομένων των υπερωριών, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 10 ώρες, ενώ, το σύνολο του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας, περιλαμβανομένων των υπερωριών, δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 46 ωρών.

Αναφορικά με την υπερωριακή αποζημίωση, κάθε υπάλληλος καταστήματος που εργάζεται υπερωριακά, δικαιούται πληρωμής στη βάση του 1:2 για τις Κυριακές, τις αργίες και τα ελεύθερα πρωινά/απογεύματα και στη βάση του 1:1.5 για τις υπόλοιπες ημέρες.

24.11.2008
22803100

Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον

Ηλεκτρονική Αίτηση Μεσολάβησης

CyprusFlightPass

Όροι Απασχόλησης Αποσπασμένων Εργαζόμενων - Posted Workers Working Conditions

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με»

Eurofound

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

eProqurement

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΣ)