Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ειδήσεις


Αργίες Καταστημάτων 25ης Μαρτίου και 1ης Απριλίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ΠΕΡΙ ΒΟΗΘΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ
(ΚΕΦ. 185 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 69 ΤΟΥ 1979, 41 ΤΟΥ 1990, 150 ΤΟΥ 1990,
19(Ι) ΤΟΥ 1998, 75(Ι) ΤΟΥ 2001, 93(Ι) ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ 35(Ι) ΤΟΥ 2003)

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπενθυμίζει ότι με βάση την υφιστάμενη περί Βοηθών Καταστημάτων Νομοθεσία, η 25η Μαρτίου και η 1η Απριλίου συγκαταλέγονται μεταξύ των αργιών που πρέπει να τηρούνται από τα καταστήματα.

Από τις πιο πάνω διατάξεις εξαιρούνται μόνο τα καταστήματα που εμπίπτουν μέσα στις τουριστικές ζώνες / περιοχές, όπως αυτές καθορίζονται από τα Διατάγματα με αρ. 226, 227, 228, 229 και 230 που εξέδωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 08.03.2005 και δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 3965 με ημερομηνία 11.03.2005.

Οι δημοσιεύσεις / διαφημίσεις που έγιναν τις τελευταίες ημέρες στον εγχώριο τύπο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σύμφωνα με τις οποίες συγκεκριμένα καταστήματα προτίθενται να λειτουργήσουν κατά τις πιο πάνω αργίες είναι αντίθετες με τις ρητές διατάξεις της Νομοθεσίας. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει ζητήσει από τον Αρχηγό της Αστυνομίας να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για δίωξη των παραβατών και διασφάλιση της αυστηρής εφαρμογής της Νομοθεσίας.


24.03.2005
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
22803100

Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον

Ηλεκτρονική Αίτηση Μεσολάβησης

CyprusFlightPass

Όροι Απασχόλησης Αποσπασμένων Εργαζόμενων - Posted Workers Working Conditions

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με»

Eurofound

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

eProqurement

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΣ)