ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ειδήσεις


Συμμετοχή του Τμήματος μας σε εργαστήρι του European Foundation for the Improvement of the Living and Working Conditions με τίτλο «Social Dialogue Capacity Building at Sectoral and Company Level»


Μεταξύ 26 και 27 Ιουνίου 2006 το Τμήμα μας εκπροσωπήθηκε σε εργαστήρι του European Foundation for the Improvement of the Living and Working Conditions με θέμα «Social Dialogue Capacity Building at Sectoral and Company Level» που έγινε στη Σόφια της Βουλγαρίας. Το Τμήμα εκπροσώπησε ο κ. Ξένιος Μάμας, Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων.

Το εργαστήρι αποτελεί μέρος ερευνητικού προγράμματος του European Foundation που έχει σκοπό να βοηθήσει τα νέα 10 κράτη μέλη της Ε.Ε. και τα 4 υποψήφια κράτη-μέλη (Βουλγαρία, Ρουμανία, Κροατία και Τουρκία) να αναπτύξουν τον κοινωνικό διάλογο σε κλαδικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Στο εργαστήρι συμμετείχαν ερευνητές του European Foundation και εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων κάθε χώρας. Για την Κύπρο, τους ερευνητές εκπροσώπησε η κυρία Ευαγγελία Σουμέλη του Ι.Ν.Ε.Κ-Π.Ε.Ο, ενώ τις εργοδοτικές οργανώσεις εκπροσώπησαν οι κύριοι Ηρόδοτος Ηροδότου και Ιωάννης Ιωαννίδης της Ο.Ε.Β και τις συντεχνίες ο κύριος Αντρέας Πουλής της Σ.Ε.Κ.

Κατά το εργαστήρι παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν, για κάθε χώρα, οι εκθέσεις που ετοιμάστηκαν για κάθε χώρα σε σχέση με τον κοινωνικό διάλογο στο κλαδικό και το επιχειρησιακό επίπεδο. Οι εκθέσεις αυτές περιέγραφαν συνοπτικά τον τρόπο διεξαγωγής του κοινωνικού διαλόγου σε κάθε χώρα, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στους υφιστάμενους μηχανισμούς κοινωνικού διαλόγου, στους τρόπους επίλυσης εργατικών διαφορών, στις οργανώσεις που συμμετέχουν στον κοινωνικό διάλογο, στις δυνατότητες της κάθε οργάνωσης, καθώς και στο ρόλο τους.

Οι εκθέσεις αυτές συζητήθηκαν από τους εκπροσώπους της κάθε χώρας και έγιναν παρατηρήσεις από τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων όσον αφορά το περιεχόμενο της τελικής έκθεσης, ενώ στο τέλος του εργαστηρίου έγιναν εισηγήσεις για την μελλοντική εξέλιξη του κοινωνικού διαλόγου σε κάθε χώρα οι οποίες και θα συμπεριληφθούν στις τελικές εκθέσεις του European Foundation for the Improvement of the Living and Working Conditions.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του European Foundation for the Improvement of the Living and Working Conditions._______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων