Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ειδήσεις


Θερινό Ωράριο Καταστημάτων (01.04.2008-31.10.2008)

Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και
των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων Καταστημάτων τους

Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι, με βάση τη Νομοθεσία περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους (N.155(I) του 2006 και Ν.68(Ι) του 2007), από την 1η Απριλίου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2008, θα είναι σε ισχύ το θερινό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, ως ακολούθως:

Δευτέρα, από 5:00 π.μ. μέχρι τις 8.00 μ.μ.

Τρίτη, από 5:00 π.μ. μέχρι τις 8.00 μ.μ.

Τετάρτη, μέχρι τις 3:00 μ.μ.

Πέμπτη, από 5:00 π.μ. μέχρι τις 8.00 μ.μ..

Παρασκευή, από 5:00 π.μ. μέχρι τις 8.00 μ.μ..

Σάββατο, από 5:00 π.μ. μέχρι τις 7.30 μ.μ.

Κυριακή, κλειστά

Σημειώνεται ότι το θερινό ωράριο ισχύει για όλα τα καταστήματα σε αντίθεση με το τουριστικό ωράριο που ισχύει μόνο στις τουριστικές περιοχές που καθορίστηκαν με Διατάγματα της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Τέλος, τονίζεται ότι η μετάβαση από το χειμερινό στο θερινό ωράριο καταστημάτων είναι ανεξάρτητη από τους όρους απασχόλησης των υπαλλήλων. Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι όλα τα δικαιώματα των υπαλλήλων, που απορρέουν από τη Νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις ή την πρακτική τα δικαιώματα, δεν επηρεάζονται με κανένα τρόπο από την πιο πάνω αλλαγή.

22803100

Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον

Ηλεκτρονική Αίτηση Μεσολάβησης

CyprusFlightPass

Όροι Απασχόλησης Αποσπασμένων Εργαζόμενων - Posted Workers Working Conditions

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με»

Eurofound

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

eProqurement

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΣ)