Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ειδήσεις


Τροποποίηση της Νομοθεσίας περί Γονικής Άδειας


Στο πλαίσιο του στόχου της συμφιλίωσης της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και με στόχο την ενθάρρυνση περαιτέρω χρήσης της γονικής άδειας από τους εργαζόμενους γονείς, έχει τροποποιηθεί ο Νόμος Περί Γονικής Άδειας και Άδειας για Λόγους Ανωτέρας Βίας.

Ανάμεσα στις τροποποιήσεις που έχουν γίνει στο Νόμο, προβλέπεται επέκταση της περιόδου λήψης της γονικής άδειας μέχρι το 8ο έτος του παιδιού και επέκταση της μέγιστης κατ’ έτος διάρκειας της γονικής άδειας από 4 εβδομάδες (ανεξαρτήτως αριθμού παιδιών), σε 5 εβδομάδες στις περιπτώσεις ενός ή δύο παιδιών και σε 7 εβδομάδες στις περιπτώσεις τριών παιδιών και πάνω.

Επίσης, παρέχεται το δικαίωμα στο φυσικό/θετό πατέρα να λαμβάνει τη γονική άδεια αμέσως μετά τη γέννηση/υιοθεσία του παιδιού, καθώς και το δικαίωμα στον πατέρα να μεταβιβάζει στη μητέρα 2 εβδομάδες από το δικό του υπόλοιπο της συνολικής διάρκειας γονικής άδειας, νοουμένου ότι ο ίδιος θα έχει λάβει τουλάχιστον 2 εβδομάδες γονικής άδειας, με σκοπό την ενθάρρυνση των πατέρων να κάνουν χρήση της γονικής άδειας.

Τέλος, παρέχονται διευκολύνσεις σε γονείς παιδιών με αναπηρίες καθώς και σε περιπτώσεις παιδιών με σοβαρές ασθένειες.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τη νομοθεσία ή αποταθείτε στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων.

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 2010 Τροποποίηση.doc (Μέγεθος Αρχείου: 72,92Kb)