Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ειδήσεις


Τουριστικό Ωράριο Λειτουργίας Καταστημάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διατάγματα για τον καθορισμό της τουριστικής περιόδου,
των τουριστικών περιοχών/ζωνών, των ωραρίων λειτουργίας
και των αργιών των καταστημάτων που εμπίπτουν σε αυτές

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 27 του περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμου του 2006 (Ν.155(Ι) του 2006), εξέδωσε Διατάγματα αναφορικά με τον καθορισμό της τουριστικής περιόδου, των τουριστικών περιοχών/ζωνών, των ωραρίων λειτουργίας και των αργιών των καταστημάτων που εμπίπτουν σε αυτές. Τα Διατάγματα δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

Οι κύριες Διατάξεις των Διαταγμάτων είναι οι ακόλουθες:

1. Τουριστική Περίοδος

Σε όλες τις επαρχίες η τουριστική περίοδος αρχίζει την 01.04.2006 και λήγει την 31.10.2007.


2. Αργίες των καταστημάτων που εμπίπτουν σε τουριστικές περιοχές/ζώνες

Τα γενικά καταστήματα που εμπίπτουν στις τουριστικές περιοχές/ζώνες όλων των επαρχιών δεν θα τηρούν τις αργίες που καθορίζονται στο άρθρο 23 του βασικού Νόμου, αλλά αυτές που καθορίζονται στα Διατάγματα και που είναι η Κυριακή του Πάσχα, η Δευτέρα του Πάσχα και η 1η Μαΐου.


3. Ωράρια Λειτουργίας των καταστημάτων που εμπίπτουν σε τουριστικές περιοχές/ζώνες

Σε αντικατάσταση του ωραρίου λειτουργίας που καθορίζεται από το άρθρο 20 του βασικού Νόμου, όλα τα γενικά καταστήματα που εμπίπτουν σε τουριστικές περιοχές/ζώνες θα τηρούν, ανάλογα με την επαρχία/περιοχή που βρίσκονται το ακόλουθο ωράριο:

(α) Λευκωσία:
5 π.μ. - 10 μ.μ. από Δευτέρα μέχρι Κυριακή.


(β) Λεμεσός:
5 π.μ. - 11 μ.μ. από Δευτέρα μέχρι Σάββατο και,
5 π.μ. - 10 μ.μ. κατά την Κυριακή.

(γ) Λάρνακα:
5 π.μ. - 11 μ.μ. από Δευτέρα μέχρι Σάββατο και,
5 π.μ. - 7 μ.μ. κατά την Κυριακή.

(δ) Πάφος:
(i) Περιοχή Α:
5 π.μ. - 10 μ.μ. από Δευτέρα μέχρι Κυριακή
(ii) Περιοχή Β:
5 π.μ. - 9 μ.μ. από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.

(ε) Αμμόχωστος:
5 π.μ. - 11 μ.μ. από Δευτέρα μέχρι Σάββατο και,
5 π.μ. - 7 μ.μ. κατά την Κυριακή.

Διευκρινίζεται ότι τα ειδικά καταστήματα μπορούν, για κάθε ημέρα της εβδομάδας, είτε να λειτουργούν με το ωράριο που καθορίζεται στο άρθρο 21 του βασικού Νόμου, είτε να λειτουργούν με βάση το πιο πάνω ωράριο λειτουργίας, ανάλογα με την επαρχία/περιοχή τους.


4. Όρια Τουριστικών περιοχών / ζωνών

Τα όρια των τουριστικών περιοχών/ζωνών σε κάθε επαρχία καθορίζονται επακριβώς στους Πίνακες των Διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Τα Διατάγματα καθώς και οι σχετικοί χάρτες που τα συνοδεύουν βρίσκονται για επιθεώρηση από κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο:
  • στα Γραφεία των οικείων Έπαρχων,
  • στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων,
  • στους οικείους Αστυνομικούς Σταθμούς και Αστυνομικές Διευθύνσεις και,
  • στα Γραφεία των οικείων Δήμων.

Τέλος, τα πλήρη κείμενα των Διαταγμάτων μπορούν να εξασφαλισθούν από την ιστοσελίδα του Τμήματός μας: www.mlsi.gov.cy/dlr


30.03.2006
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Διατάγματα 2006.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 751,55Kb)