ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ειδήσεις


Εκστρατεία για πάταξη της αδήλωτης εργασίας


Στο πλαίσιο της προσπάθειας για πάταξη της αδήλωτης εργασίας από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διεξήχθησαν επιθεωρήσεις στις 26, 27 και 28 Ιανουαρίου 2009 σε ανεγειρόμενες οικοδομές στην πόλη και επαρχία της Πάφου. Στην εκστρατεία συμμετείχαν 3 Τμήματα του Υπουργείου, το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων (5 άτομα), οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (6 άτομα) και το Τμήμα Εργασίας (4 άτομα). Συντονιστής της εκστρατείας ήταν το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, με επικεφαλής την κ. Ε. Ιακώβου. Στις 28 Ιανουαρίου 2009 η εκστρατεία ενισχύθηκε από μέλη του Γραφείου Επιχειρήσεων του Αρχηγείου ΥΑΜ (15 άτομα) και διεξήχθησαν επιθεωρήσεις σε πέντε εργοτάξια στα οποία καταγγέλθηκαν 7 εργοδότες (υπεργολάβοι) και 10 αλλοδαποί. Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας επιθεωρήθηκαν συνολικά 51 εργοτάξια. Συνοπτικά παρατηρήθηκε ότι οι Κύπριοι αποτελούσαν μόνο το 20% του συνόλου των εργαζομένων, ενώ τριπλάσιο ήταν το ποσοστό των κοινοτικών που ανέρχεται στο 62%. Οι αλλοδαποί καταβάλλουν το υπόλοιπο 14%, εκ των οποίων το 78% ήταν παράνομοι._______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων