Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ειδήσεις


Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Ανανέωση Τουριστικών Διαταγμάτων


Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου προχώρησε σε ανανέωση των τουριστικών Διαταγμάτων για την περίοδο 14 Οκτωβρίου 2013 μέχρι 30 Νοεμβρίου 2013. Από το τέλος της περιόδου αυτής και καθ’ όλη την περίοδο από την 1η μέχρι και 31η Δεκεμβρίου 2013 θα εφαρμόζεται το ωράριο λειτουργίας της περιόδου των Χριστουγέννων με βάση το οποίο όλα τα καταστήματα μπορούν λειτουργούν με παρατεταμένο ωράριο.

Σύμφωνα με την απόφαση, τα καταστήματα θα συνεχίσουν να παραμένουν ανοικτά από την Δευτέρα μέχρι και το Σάββατο, από τις 5.00 π.μ μέχρι τις 10.00-11.00 μ.μ καθώς και την Κυριακή, από τις 9.00 το πρωί μέχρι τις 9.00- 11.00 το βράδυ.

Στο πλαίσιο της ανανέωσης των Διαταγμάτων λήφθηκαν επιπρόσθετα συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία έχουν ως επίκεντρο την στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Πιο αναλυτικά έχουν εκδοθεί τροποποιητικά Διατάγματα με τα οποία εμπλουτίζεται περαιτέρω ο κατάλογος των προϊόντων των Περιπτέρων - Καταστημάτων Διαρκούς Εξυπηρέτησης και των Αρτοποιείων.

Παράλληλα και στο ίδιο πλαίσιο έχει υπογραφεί και Μνημόνιο Συμφωνίας, παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μεταξύ των εργοδοτικών συνδέσμων, βάση του οποίου τα περίπτερα και τα αρτοποιεία θα διαθέτουν προς πώληση την Κυριακή αποκλειστικά κάποια προϊόντα:
  • Στην περίπτωση των Περιπτέρων θα διατίθενται προς το κοινό αποκλειστικά εφημερίδες, περιοδικά και καπνικά προϊόντα.
  • Στην περίπτωση των Αρτοποιείων τα αποκλειστικά προϊόντα για την Κυριακή θα είναι όλα τα είδη αρτοποιίας με εξαίρεση τα τοστ σλάις (toast slice).

Στο Μνημόνιο Συμφωνίας περιλαμβάνεται η πρόνοια όπως οι εργοδότες συνεχίζουν να καλύπτουν τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό που θα προκύψουν με νέες προσλήψεις. Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η πρόνοια , η οποία συμπεριλαμβάνεται ως αναπόσπαστο μέρος του Μνημονίου Συμφωνίας, για διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Πιο αναλυτικά η κατανομή του εβδομαδιαίου ωραρίου των 38 ωρών για το υφιστάμενο προσωπικό ( το προσωπικό καταστημάτων που δεν ήσαν ανοικτά κατά την Κυριακή πριν από τις 08.07.2013 και ήταν εργοδοτημένοι πριν την ημερομηνία αυτή ) θα πρέπει να συνεχίσει να κατανέμεται από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο. Σε περίπτωση που αυτό το προσωπικό με την συναίνεση του χρειαστεί να εργαστεί κατά την Κυριακή θα αποζημιώνεται υπερωριακά με βάση 1:2 . Υπενθυμίζεται ότι το κανονικό ωράριο των υπαλλήλων αυτών περιλαμβάνει εβδομαδιαίο ωράριο μέχρι 38 ώρες και ημερήσια και εβδομαδιαία ανάπαυση 11 και 24 ώρες αντίστοιχα.

Όπως έχει τονιστεί και παλαιότερα από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο στόχος των αποφάσεων είναι όλα τα καταστήματα, μεγάλα και μικρά, σε ολόκληρη την Κύπρο, να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης σε ότι αφορά την οικονομική τους δραστηριότητα . Σημειώνεται ότι με βάση επιβεβαιωμένα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το μέτρο αυτό εξασφάλισε εργασία σε πέραν των 1700 συμπατριωτών μας.

Επισημαίνεται ότι το μέτρο λειτουργεί εθελοντικά, υπό την έννοια ότι ο κάθε επιχειρηματίας μπορεί να αποφασίσει τις μέρες και ώρες λειτουργίας του καταστήματος του .


11 Οκτωβρίου 2013
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ.doc (Μέγεθος Αρχείου: 224,89Kb)