ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τελευταία Νέα


 • 17/07/2018- Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας αναφορικά με την προστασία των εργαζομένων από τον θερμικό φόρτο
 • 17/07/2018- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας «CBp Cyprus Ltd» για την εγκατάσταση πυρόλυσης ελαστικών στην Γ’ Βιομηχανική Περιοχή Λεμεσού
 • 11/07/2018- Ανακοίνωση Σχετικά με την Κυκλοφορία Προϊόντων που Περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες
 • 10/07/2018- Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τροποποίηση του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου, λόγω αύξησης των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων
 • 10/07/2018- Βασικά στοιχεία Σύμβασης που έχει συνάψει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας κατόπιν διαγωνισμού με συνοπτική διαδικασία [άρθρo 90(1)(β) του Νόμου Ν. 73(Ι)/2016]
 • 10/07/2018- Βασικά στοιχεία Σύμβασης που έχει συνάψει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας κατόπιν διαγωνισμού με συνοπτική διαδικασία [άρθρo 90(1)(β) του Νόμου Ν. 73(Ι)/2016]
 • 09/07/2018- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία - Έλεγχος Ανυψωτικών Καλαθοφόρων
 • 09/07/2018- Ανακοίνωση Σχετικά με την Κυκλοφορία Προϊόντων που Περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες
 • 09/07/2018- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΤΙΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ
 • 09/07/2018- Ανακοίνωση - Κόλλα Άμεσης Δράσης (superglue) με Επικίνδυνη Χημική Ουσία στην Κυπριακή Αγορά
 • 09/07/2018- Ανακοίνωση σχετικά με την Κυκλοφορία Επικίνδυνων Προϊόντων (Μηχανήματα)
 • 03/07/2018- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΡΤΟ • _______________________________________________
  Πνευματικά Δικαιώματα© Κυπριακή Δημοκρατία 2014 - 2018
  Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΤμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

  Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής