ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τελευταία Νέα


 • 26/06/2019- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ για τη ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ σε ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ και ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ (Ιούλιος - Αύγουστος 2019)(ΚΜΚ/09)
 • 24/06/2019- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΡΤΟ (ΚΜΚ/10)
 • 24/06/2019- Ανακοίνωση σχετικά με την Κυκλοφορία Επικίνδυνων Προϊόντων (Εξοπλισμοί)
 • 21/06/2019- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας για το σταθμό επεξεργασίας οικιακών λυμάτων στη Μονή στη Λεμεσό
 • 21/06/2019- Θέσεις Εργασίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών, ECHA
 • 20/06/2019- Ανακοίνωση - Δημόσια Διαβούλευση για τα προσχέδια νομοθεσιών με τίτλο 1. Oι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 201Χ 2. Οι περί Ελέγχου της Ατμοσφαίρας και Επικινδύνων Ουσιών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 201Χ
 • 20/06/2019- Ανακοίνωση - Καταδίκη εταιρείας για παράβαση της περί Χημικών Ουσιών Νομοθεσίας
 • 10/06/2019- Ανακοίνωση Σχετικά με την Κυκλοφορία Προϊόντων που Περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες
 • 28/05/2019- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Δημόσια Διαβούλευση για περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων χημικών ουσιών (Κυκλοσιλοξανών)
 • 23/05/2019- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2014
 • 13/05/2019- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Δημόσια Διαβούλευση για Νέο Περιορισμό στις εκπομπές Φορμαλδεϋδης από έπιπλα και άλλα αντικείμενα
 • 10/05/2019- Γνωστοποίηση λήψης 4 αιτήσεων για χορήγηση Αδειών Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας «Α. Μιντίκκης Φαρμ Λτδ» για τις εγκαταστάσεις εντατικής εκτροφής πουλερικών με περισσότερες από 40.000 θέσεις για πουλερικά στον Αναλυόντα, στην Κοκκινοτριμιθιά, στο Μαρκί και στη Ψημολόφου • _______________________________________________
  Πνευματικά Δικαιώματα© Κυπριακή Δημοκρατία 2014 - 2019
  Κυπριακή Δημοκρατία - Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΚυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

  Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής