ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τελευταία Νέα


 • 22/05/2018- Ανακοίνωση σχετικά με την Κυκλοφορία Επικίνδυνων Προϊόντων (Μηχανήματα)
 • 21/05/2018- Ανακοίνωση σχετικά με την Κυκλοφορία Επικίνδυνων Προϊόντων (Μηχανήματα και Μέσα Ατομικής Προστασίας)
 • 18/05/2018- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων της εταιρείας «Petrolina (Holdings) Public Ltd» για το πρατήριο πετρελαιοειδών ENI στη Λεωφ. Γρ. Διγενή 4 στη Λάρνακα
 • 18/05/2018- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων της εταιρείας «ExxonMobil Cyprus Ltd» για την εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαιοειδών στον δρόμο Λάρνακας-Δεκέλειας
 • 18/05/2018- Ανακοίνωση Σχετικά με την Κυκλοφορία Προϊόντων που Περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες
 • 11/05/2018- Ανακοίνωση Σχετικά με την Κυκλοφορία Προϊόντων που Περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες
 • 11/05/2018- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας «ΚΕΡΑΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΣΑΠΗΣ ΛΤΔ» για την εγκατάσταση παραγωγής κεραμικών προϊόντων στην Καλαβασό
 • 11/05/2018- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων της εταιρείας «BP Eastern Mediterranean Ltd» για την εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαιοειδών στο αεροδρόμιο Πάφου
 • 09/05/2018- Ανακοίνωση - Διευρυμένη Συνάντηση Εταίρων 2018 - 08.5.2018
 • 09/05/2018- Εκστρατεία Επιθεώρησης Ξενοδοχείων, Εστιατορίων και Υποστατικών Διανομής Έτοιμων Φαγητών: Μάιος - Ιούνιος 2018
 • 24/04/2018- Ανακοίνωση - Ευρωπαϊκή Εκστρατεία 2018-2019 με τίτλο: «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας – Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών»
 • 20/04/2018- Ανακοίνωση – Τέλη για τη διεξαγωγή μετρήσεων της συγκέντρωσης εκπομπών και για τη διεξαγωγή δειγματοληψιών υγρών ή/και στερεών αποβλήτων στις εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στους περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμους του 2013 και 2016 (Ν. 184(Ι)/2013 και Ν. 131(Ι)/2016) • _______________________________________________
  Πνευματικά Δικαιώματα© Κυπριακή Δημοκρατία 2014 - 2018
  Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΤμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

  Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής