ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τελευταία Νέα


 • 18/09/2018- Ανακοίνωση Σχετικά με την Κυκλοφορία Προϊόντων που Περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες
 • 14/09/2018- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Παγκόσμια Εκστρατεία – VISION ZERO Προσχώρηση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας ως Επίσημου Εταίρου
 • 12/09/2018- Ανακοίνωση Σχετικά με την Κυκλοφορία Προϊόντων που Περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες
 • 03/09/2018- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Ευρωπαϊκή Δημόσια διαβούλευση όσον αφορά τη διασύνδεση των νομοθετικών διατάξεων για τις χημικές ουσίες, τα προϊόντα και τα απόβλητα
 • 29/08/2018- Εκστρατεία Επιθεώρησης στις Βιομηχανίες Τροφίμων και Ποτών Σεπτέμβριος 2018
 • 24/08/2018- Θέσεις εργασίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA)
 • 06/08/2018- Ανακοίνωση - Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων στην Ατμόσφαιρα από Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεις Καύσης) Κανονισμοί του 2018 (Κ.Δ.Π. 227/2018)
 • 10/07/2018- Βασικά στοιχεία Σύμβασης που έχει συνάψει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας κατόπιν διαγωνισμού με συνοπτική διαδικασία [άρθρo 90(1)(β) του Νόμου Ν. 73(Ι)/2016]
 • 10/07/2018- Βασικά στοιχεία Σύμβασης που έχει συνάψει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας κατόπιν διαγωνισμού με συνοπτική διαδικασία [άρθρo 90(1)(β) του Νόμου Ν. 73(Ι)/2016]
 • 16/03/2018- Εκστρατεία Επιθεώρησης Εργοταξίων - Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2018 Ασφάλεια και Υγεία στα Εργοτάξια – Κίνδυνος Πτώσης από Ύψος
 • 03/01/2018- Υποχρεώσεις Μελετητών για τον ορισμό Συντονιστών για τα θέματα ασφάλειας και υγείας (Συντονιστών Μελέτης και Συντονιστών Εκτέλεσης) • _______________________________________________
  Πνευματικά Δικαιώματα© Κυπριακή Δημοκρατία 2014 - 2018
  Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΤμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

  Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής