ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νομοθεσία • Η περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία νομοθεσία
 • Η περί Πετρελαιοειδών νομοθεσία
 • Η περί Γενετικά Τροποποιημένων Μικροοργανισμών νομοθεσία
 • Η περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων νομοθεσία
 • Η περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων νομοθεσία
 • Η περί Αντιμετώπισης των Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες νομοθεσία
 • Η περί Ασφάλειας των Υπεράκτιων Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Νομοθεσία
 • Η περί Χημικών Ουσιών νομοθεσία
 • Η περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα νομοθεσία
 • Η περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας νομοθεσία
 • _______________________________________________
  Πνευματικά Δικαιώματα© Κυπριακή Δημοκρατία 2014 - 2022
  Κυπριακή Δημοκρατία - Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΚυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

  Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής