Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ακτινοπροστασία > Συνέδρια, Σεμινάρια, Ημερίδες και άλλες Συναντήσεις

ΑκτινοπροστασίαΣυνέδρια, Σεμινάρια, Ημερίδες και άλλες Συναντήσεις
 • Το 5ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο IRPA φιλοξενείται από την Ολλανδική Εταιρεία Προστασίας από Ακτινοβολίες (NVS) και θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 8 Ιουνίου 2018 στη Χάγη της Ολλανδίας. Με το θέμα «Ενθάρρυνση της βιωσιμότητας στην προστασία από την ακτινοβολία», το συνέδριο θα επικεντρωθεί στις πτυχές που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ότι υπάρχει και θα εξακολουθήσει να υπάρχει επαρκής εξοπλισμός, προσωπικό και πόροι για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τις αρνητικές επιπτώσεις της ιονίζουσας και μη ιονίζουσας ακτινοβολίας (https://irpa2018europe.com/).
 • Το 15ο Διεθνές Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Ακτινοπροστασίας (IRPA) θα διεξαχθεί στη Σεούλ της Κορέας την περίοδο 11-15 Μαΐου 2020 (http://www.irpa.net/docs/IRPA15_leaflet(high).pdf ).
 • Συνάντηση εργασίας (workshop) της Υπηρεσίας Ελέγχου και Επιθεώρησης για Ακτινοβολίες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας σε θέματα ετοιμότητας και απόκρισης σε περίπτωση πυρηνικού ή ραδιολογικού ατυχήματος/συμβάντος, Ξενοδοχείο ΣΕΜΕΛΗ, 20-24 Νοεμβρίου 2017
 • Διημερίδα της Υπηρεσίας Ελέγχου και Επιθεώρησης για Ακτινοβολίες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας σε θέματα ετοιμότητας και απόκρισης σε περίπτωση πυρηνικού ή ραδιολογικού ατυχήματος/συμβάντος και το Ειδικό Εθνικό Σχέδιο ΗΛΕΚΤΡΑ, Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, 26-27 Οκτωβρίου 2017

Παλαιότερες συναντήσεις
 • Το 4ο Διεθνές Συμπόσιο για το Σύστημα Ακτινοπροστασίας της ICRP και η 2η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Έρευνας για την Ακτινοπροστασία των 5 ευρωπαϊκών ερευνητικών πλατφορμών (ALLIANCE, EURADOS, EURAMED, MELODI και NERIS) διεξήχθηκαν στο Παρίσι, Γαλλία, στο διάστημα 10-12 Οκτωβρίου 2017 (http://www.icrp-erpw2017.com/).
 • Ημερίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας σε συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) με θέμα «Ακτινοπροστασία και Πυρηνική Ασφάλεια», Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, Λευκωσία, Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015, 9.30 πμ – 4.00 μμ.
 • Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας και την EURADOS οργάνωσε Ευρωπαϊκό συμπόσιο για ατομική δοσιμετρία ιονίζουσας ακτινοβολίας, Αθήνα, Ελλάδα, 8-12 Μαρτίου 2010.
 • Ημερίδα της Υπηρεσίας Ελέγχου και Επιθεώρησης για Ακτινοβολίες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με θέμα «Ακτινοπροστασία και Πυρηνική Ασφάλεια» στο ξενοδοχείο ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, αίθουσα Μακεδονία, στη Λευκωσία το Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2009, 8.30 - 16.00. Ελεύθερη συμμετοχή.
 • Ημερίδα της Υπηρεσίας Ελέγχου και Επιθεώρησης για Ακτινοβολίες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με θέμα «Ακτινοπροστασία, Πυρηνική Ασφάλεια και Πυρηνική Ενέργεια» στο ξενοδοχείο Hilton Park, αίθουσα Λευκοθέα, στη Λευκωσία το Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2008, 9.30 πμ - 3.00 μμ. Ελεύθερη συμμετοχή.
 • Σεμινάριο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, σε συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, την Τετάρτη 8 και την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2008, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών στην Αθαλάσσα, Λευκωσία με θέμα «Άμεση Απόκριση σε Περίπτωση Ραδιολογικού Ατυχήματος ή Άλλου Ραδιολογικού Συμβάντος».
 • Σεμινάριο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, σε συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, τη Δευτέρα 6 και την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών στην Αθαλάσσα, Λευκωσία με θέμα «Καταπολέμηση Παράνομης Διακίνησης Ραδιενεργών Υλικών».
 • Συμπόσιο IRPA 12, Buenos Aires, Αργεντινή, 19-24 Οκτωβρίου 2008
 • Σεμινάριο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, σε συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, την Παρασκευή 6 (14.30-21.00) και το Σάββατο 7 (9.30-16.00) Ιουνίου 2008, στο ξενοδοχείο CURIUM PALACE στη Λεμεσό, με θέμα «Ακτινοπροστασία σε Μονάδες Διαγνωστικής Ακτινολογίας».
 • Σεμινάριο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, σε συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, την Παρασκευή 16 (14.30-21.00) και το Σάββατο 17 (10.00-17.00) Μαϊου 2008, στο ξενοδοχείο ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ στη Λευκωσία, με θέμα «Ακτινοπροστασία σε Μονάδες Διαγνωστικής Ακτινολογίας».
 • Σεμινάριο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, σε συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, το Σάββατο 10 Μαϊου 2008, στις 11.00 πμ στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία, με θέμα «Ακτινοπροστασία στην Οδοντιατρική Ακτινολογία».
 • Σεμινάριο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, σε συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, την Παρασκευή 14 και το Σάββατο 15 Μαρτίου 2008, στο ξενοδοχείο Κλεοπάτρα στη Λευκωσία, με θέμα «Ακτινοπροστασία σε Μονάδες Ακτινοθεραπείας και Πυρηνικής Ιατρικής».
 • Ημερίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, σε συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, 13/12/2007, 9.00 πμ., στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία, για την παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Μεταβατικής Διευκόλυνσης με τίτλο «Ενδυνάμωση της Αρμόδιας Αρχής της Κύπρου σε θέματα Ακτινοπροστασίας και Πυρηνικής Ασφάλειας».
 • Περιφερειακό εκπαιδευτικό σεμινάριο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ελέγχου και Επιθεώρησης για Ακτινοβολίες, με θέμα τον Έλεγχο της Έκθεσης του Πληθυσμού σε Ιονίζουσα Ακτινοβολία του Περιβάλλοντος, Λευκωσία, 9-13 Μαϊου 2005.
 • Τρίτο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για Ατομική Δοσιμετρία Ιονίζουσας Ακτινοβολίας, Βιέννη, Αυστρία, 11-15 Απριλίου 2005.