Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΓνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου (Σ.Α.ΠΑ) για τον κεντρικό σταθμό επεξεργασίας οικιακών αποβλήτων στην Αχέλεια στην Πάφο
ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2013

Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για Άδεια Εκπομπής
Αερίων Αποβλήτων δυνάμει του εδαφίου (8)
του άρθρου 8


Ο Διευθυντής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας γνωστοποιεί ότι:

(α) Στις 20 Δεκεμβρίου 2017 παραλήφθηκε αίτηση για χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου (Σ.Α.ΠΑ) για τον κεντρικό σταθμό επεξεργασίας οικιακών αποβλήτων στην Αχέλεια στην Πάφο.

(β) Η αίτηση και οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται με αυτή βρίσκεται στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Απελλή 12, 2ος όροφος Λευκωσία και είναι διαθέσιμη στο κοινό για επιθεώρηση κατά τις εργάσιμες ώρες.

(γ) Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει, εντός είκοσι οκτώ ημερών (28) από τη δημοσίευση, στον Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας απόψεις ή εισηγήσεις αναφορικά με την αιτούμενη άδεια ή το περιεχόμενο της αίτησης.(Θέματα Ελέγχου Βιομηχανικής Ρύπανσης: Ανακοίνωση 1/2018)