ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία


Εντός του 2008 συνεχίστηκε, για τρίτη συνεχή χρονιά, η υλοποίηση Σχεδίου Παροχής Χορηγιών με τίτλο «Σχέδιο Επιχορήγησης των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους».

Το Σχέδιο αυτό υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του Κέντρου Παραγωγικότητας που ήταν η αρμόδια αρχή υλοποίησης του, του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών και του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου.

Επιχορηγήθηκαν 126 εργοληπτικές επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών και είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με τον αντίστοιχο ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συνολικό ποσό ύψους €816.000, για την αγορά ικριωμάτων σύμφωνα με τα ισχύοντα Κυπριακά ή/και Ευρωπαϊκά ή/και άλλα ισοδύναμα πρότυπα, γερανών και ανυψωτικών εξεδρών με σήμανση CE.

Οι στόχοι του Σχεδίου, που ήταν η αναβάθμιση της Κυπριακής Βιομηχανίας μεταλλικών ικριωμάτων και η διάθεση στην αγορά Κυπριακών μεταλλικών ικριωμάτων σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα καθώς και η αναβάθμιση του εξοπλισμού για τις εργασίες σε ύψος σημαντικού αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό.
_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα© Κυπριακή Δημοκρατία 2014 - 2020
Κυπριακή Δημοκρατία - Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΚυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής